Visie

Het krijgen van een diagnose helpt mensen niet om een probleem op te lossen maar kan wel inzicht geven in waarom iemand bepaalde gevoelens heeft of gedragingen vertoont.
Door oog te hebben voor de mens achter de diagnose en door rekening te houden met ervaringen die hij of zij in het leven heeft gehad, staan wij voor zorg op maat.

Een mens is niet zijn psychiatrische beperking en/of gedragsprobleem, een mens is een uniek individu. Ieder mens verdient dan ook een unieke benaderingswijze.

Wij geloven dat dat wat je aandacht geeft groeit. Door de focus te leggen op wat wel mogelijk is, in plaats van op dat wat niet kan, vergroot je kansen en creëer je uitdagingen.
Door de positieve dingen te benadrukken en te vergroten willen wij mensen hoop, moed en kracht (terug) geven.

 

Missie 

Onze missie is om door middel van begeleidingstrajecten een cliënt, samen met zijn of haar omgeving, te helpen bij het accepteren van beperkingen en het betekenis geven in het dagelijks functioneren, om zo steviger in het leven te kunnen staan en waardevol te kunnen participeren in onze maatschappij.