Behoud van kwaliteit

De cliëntenraad van BAZ bestaat uit een aantal actieve (ouders van) cliënten die zich inzetten voor de belangen van alle cliënten van BAZ. 4x per jaar overleggen zij met het bestuur van BAZ, toetsen het (kwaliteits)beleid en geven zowel gevraagd als ongevraagd advies. BAZ is hier heel blij mee, want zorgen doen we samen!

BAZ hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg en alleen de ontvanger van deze zorg kan beoordelen of deze op orde is. BAZ gaat daarom graag in gesprek met cliënten en ouders van cliënten. De cliëntenraad zorgt er mede voor dat het belang van de cliënt voorop blijft staan.

Kan of wil je zelf als (ex-)cliënt niet deelnemen aan de cliëntenraad, maar heb je wel feedback of goede ideeën? Laat het ons dan weten. Dat kan natuurlijk altijd rechtstreeks via je begeleider of zorgmanager, maar dus ook aan de cliëntenraad. Zij werken op vertrouwelijke basis, dus zullen jouw advies, idee of feedback in algemene zin doorspelen naar BAZ.

Op dit moment zijn wij nog op zoek naar (ex-)clienten die willen deelnemen aan de clientenraad. Zowel volwassenen als jongeren zijn welkom! Je geeft zelf je beschikbaarheid aan, dus ook wanneer je niet altijd bij de bijeenkomsten kan zijn, kun je misschien op een ander moment wel zaken regelen, uitzoeken of organiseren. Alle hulp is welkom!

Contact met de cliëntenraad kan per e-mail: clientenraad@b-az.nl of per post t.a.v. de cliëntenraad (deze sturen wij dan ongeopend naar hen door).

Klik hier voor de flyer.


Wet Medezeggenschap Cliënten

Volgens deze wet hebben cliënten van zorginstellingen recht op inspraak. Bij BAZ is dat dus geregeld met een clientenraad waarin (ex-)cliënten plaatsnemen en zowel gevraagd als ongevraagd adviezen kunnen uitbrengen. 
Wanneer BAZ beslissingen neemt die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, wordt de cliëntenraad om advies gevraagd. BAZ mag het advies van een cliëntenraad dan niet zomaar naast zich neerleggen. 

Meer informatie over de wet vind je door te klikken op 'Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’.

 

Cliëntenraad