BAZ heeft kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid hoog in het vaandel staan. Daarom houden we elke twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek.

Hier vind u het resultaat van het cliënttevredenheidsonderzoek dat gehouden is in het najaar van 2017. Daaruit blijkt dat we van onze cliënten gemiddeld een 7,9 krijgen! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Desondanks zullen wij onverminderd blijven werken aan de verbeterpunten die ook genoemd worden in het onderzoek. 

 Enkele conclusies die we uit dit onderzoek kunnen trekken:

- De begeleiding wordt bestempeld als betrokken, betrouwbaar, gespecialiseerd, vakkundig, persoonlijk en begeleiders denken goed mee. Een enkele keer werd er genoemd dat de begeleidster wat jong en onervaren was.   

- Nagenoeg helft van de respondenten is uiterst tevreden en kan geen aandachtspunten bedenken

- Onder de aandachtspunten die door de overige respondenten worden genoemd, wordt vooral de personeelswisselingen (en hoe daar mee om te gaan) het meest genoemd.

- Door de vele personeelswisselingen in de tweede helft van dit jaar, hebben een aantal cliënten te maken gehad met wisseling in begeleiding en niet altijd was er meteen een vervanger voorhanden. De communicatie hierover was in deze periode niet altijd optimaal. 

- de meeste cliënten die het onderzoek hebben ingevuld, bevelen BAZ aan aan derden.