Raad van Toezicht

BAZ, Stichting voor mens en welzijn, biedt specialistische zorg aan kinderen, jeugd, volwassenen en gezinnen waar sprake is van moeilijkheden in de opvoeding en/of ontwikkeling. Om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen hanteren wij het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht - model. 

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht houden op de algemene gang van zaken bij Buro Atlantis Zorg (BAZ) en het beleid van de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 of (bij voorkeur) 5 leden en is zodanig samengesteld, dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis om het strategisch beleid en de resultaten van de geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Tevens is de Raad van Toezicht sparringpartner van het Bestuur. Elk lid van de Raad van Toezicht is een generalist met de kwaliteiten die nodig zijn om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Buro Atlantis Zorg (BAZ) als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de Raad als geheel.

 

Vacature lid Raad van Toezicht

Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. 
Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat onze voorkeur uit naar een (vrouwelijke) bestuurlijk specialist met actuele en relevante kennis en ervaring op het werkgebied van de stichting.
De kandidaat heeft affiniteit met het werk van de stichting en wil vanuit de toezichthoudende rol daaraan een zinvolle bijdrage leveren.

Wij bieden vooral een verantwoordelijke en boeiende functie binnen een organisatie die vanuit een heldere missie en visie volop in beweging is. De Raad van Toezicht functioneert als team en heeft aandacht voor goede onderlinge samenwerking. De Raad vergadert vijf keer per jaar, of zoveel vaker als nodig is. Je krijgt hiervoor een onkostenvergoeding van €450,- per jaar (bij volledige aanwezigheid van alle vergaderingen). 

Meer informatie over de vacature? Klik dan hier voor de omschrijving of neem contact op met J. (Koos) Spanbroek.