Jouw vraag is ons vertrekpunt 

Onze zorgverlening kan op een grote doelgroep mensen toegepast worden, maar is vooral bedoeld voor mensen die graag (zelf) verandering willen aanbrengen in hun leven. 

Wij kijken per persoon naar de beperkingen en moeilijkheden, de krachten en mogelijkheden en passen daar onze begeleidingstrajecten op aan. Wij zijn van mening dat zorg altijd op maat aangeboden moet worden om doelen te behalen én te behouden.

Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouders en volwassenen die in meer of mindere mate vastlopen in het leven of (tijdelijk) moeite hebben met het functioneren in onze maatschappij.
Wij ondersteunen bijvoorbeeld ouders in de opvoeding, mensen met een burn-out en volwassenen met terugkerende problemen zoals bijvoorbeeld verslavingen, schulden of problemen in de sociale contacten.
Wij staan voor veel vragen open, schakelen regelmatig extra expertise in en werken veel samen met overige partijen als dat gewenst is.

Geen mens is hetzelfde; een specifieke diagnose kan gedrag verklaren maar wij geloven dat de oplossing niet in één methodiek of benadering ligt. We zijn allemaal op een bepaalde manier gevormd in het leven en het is vooral belangrijk om erachter komen hoe dat je leven heeft bepaald en/of mogelijk nog bepaalt. Wij kijken altijd even terug naar het verleden, geven uitleg en verklaren gedragingen maar we richten vooral de aandacht op de mogelijkheden in de toekomst.  
Het belangrijkste voor ons is dat mensen het gevoel krijgen weer grip te hebben en te houden op hun leven en de keuzes die zij in deze maken.