Ambulante begeleiding op basis van vijf leefdomeinen

Ambulante begeleiding wil niets meer zeggen dan dat er ‘buiten onze kantoorruimten’ begeleiding geboden wordt. Begeleidingsgesprekken vinden plaats daar waar de cliënt het nodig heeft. Voor de ene cliënt kan dat betekenen dat een begeleider thuis komt, voor een ander kan dat betekenen dat een begeleider op school komt en gesprekken voert met een leerkracht over het functioneren in de klas.
Daar waar de vraag ligt en verbetering gewenst is, bieden wij ondersteuning en begeleiding.

De ambulante begeleiding wordt door BAZ altijd gericht op onderstaande onderwerpen en we kijken per cliënt waar de meeste nadruk moet komen te liggen.
Wij denken en kijken breed omdat we van mening zijn dat problemen vaak met elkaar verbonden zijn op verschillende leefdomeinen en deze elkaar kunnen versterken. Deze leefdomeinen zijn: 

1. Gezondheid en Voeding:
Je fit en gezond voelen is vaak essentieel als het gaat om het hebben en houden van een juiste energie om problemen mee aan te vliegen. Om zich fit en gezond te kunnen voelen is het onder andere belangrijk dat een cliënt genoeg slaapt en er sprake is van een gebalanceerde voeding. Hier gaan we tijdens de begeleiding samen naar kijken. 

2. Sociale Contacten en Sociaal systeem: 
Een omgeving bepaalt voor een groot deel hoe een cliënt zich kan ontwikkelen. Wij vinden het daarom belangrijk niet alleen naar de cliënt zelf te kijken, maar bijvoorbeeld ook te kijken of een cliënt voldoende prettige sociale contacten heeft en of een cliënt voldoende steun krijgt vanuit zijn of haar omgeving. 

3. Beweging en Sport:
Voor ons is beweging en sport belangrijk en niet weg te denken in het begeleiden van kinderen en jongeren. In het bijzonder richting jongens. Bewegen en sport is (wetenschappelijk bewezen) erg belangrijk om in het bijzonder negatieve gedachten of gevoelens los te kunnen laten.

4. Financiën en Veiligheid: 
Veel mensen hebben in ons land last van financiële problemen. Hierdoor raakt veel in het leven onzeker, raken mensen hun trots kwijt en stagneert het vaak in het verder door kunnen groeien. Het is voor ons belangrijk dat een cliënt zich veilig voelt en financiële zekerheid is daarbij erg belangrijk. 

5. Zelfontplooiing:
“Het beste uit jezelf halen’ … Hoe doe je dat eigenlijk? Pas als een cliënt stevig in het leven staat, hij of zij leert vertrouwen op zichzelf en anderen, lukt het vaak om daarin te ontwikkelen. Weten waar je goed in bent en weten wat lastig voor je is en daar rekening mee te houden. Het lijkt zo gemakkelijk maar is vaak één van de moeilijkste opgaven in het leven. En daar gaan wij samen aan werken! 

Ambulante begeleiding wordt uitgevoerd door HBO opgeleide begeleiders (Social Work en Pedagogiek achtergrond/scholing) en kan ook buiten kantoortijden ingezet worden. We starten echter op z’n vroegst om 8:00 uur en na 22:00 uur gaan we weer naar huis. 

 

Verschillende wijze van Ambulante Begeleiding

Onze ambulante begeleiding kan op verschillende wijze ingezet worden. 
We hebben het product ‘Intensieve ambulante begeleiding’ en het product ‘Basis ambulante begeleiding’: 

  • Intensieve ambulante begeleiding houdt in dat je meerdere keren per week jouw begeleider zult zien. Deze vorm van begeleiding is vooral gericht op gedragsverandering. 
  • Basis ambulante begeleiding houdt in dat je jouw begeleider maar één keer in de week of zelfs om de week zien. Basis ambulante begeleiding is gericht op het vast kunnen blijven houden van wat je eerder hebt geleerd en is vaak dat laatste steuntje in de rug die mensen soms nodig hebben. 

Uiteraard passen wij elke vorm van ambulante begeleiding aan aan jouw vraag en jouw behoeften!

Klik hier voor onze flyer.

ambulante begeleiding