Samen praten over autisme

Brainblocks is een 'toolbox' om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme te kunnen praten over autisme. Het is een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal. Doordat er één beeld en één taal ontstaat, kan er makkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn of haar omgeving) over autisme gecommuniceerd worden. Op deze manier ontstaat er door de omgeving en de persoon met autisme meer wederzijds begrip en inzicht.


Individuele begeleiding

Brainblocks is een integraal onderdeel van onze individuele begeleiding. Middels Brainblocks kan er gerichte psycho-educatie geboden worden over autisme.
Tijdens een paar bijeenkomsten wordt Brainblocks uitgelegd aan ouders en kinderen/jongeren. Ook kan er afgesproken worden dat de school of het sociaal netwerk (bijvoorbeeld de sportvereniging) van de persoon met autisme, meer informatie krijgt over autisme middels Brainblocks. 

Binnen BAZ hebben wij verschillende medewerkers die gecertificeerd zijn voor Brainblocks. 


Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor de Begeleiding Brainblocks? Vul dan het inschrijfformulier in op onze website. 
Wil je graag meer informatie over Brainblocks. Klik dan hier of mail naar info@b-az.nl

 

 

 

Begeleiding Brainblocks