Financiering van onze zorg

Onze zorginzet kan op 3 verschillende manieren vergoed worden :

  • Via ZIN (Zorg in Natura): de juiste beschikkingen hiervoor worden afgegeven door gemeenten en huisartsen.
  • Via PGB (Persoonsgebonden Budget): aan te vragen bij gemeenten. 
  • Particulier.

Omdat wij met meerdere gemeenten samen werken, worden op verschillende manieren beschikkingen afgegeven.

Ben je een verwijzer en wens je één van onze zorgproducten in te zetten? Neem dan contact op met één van onze zorgmanagers. Zij helpen je graag bij het opstellen van een Plan van Aanpak en weten snel te vertellen welke financieringsvergoeding passend is bij de zorg die wij leveren.

Wij zijn bekend met zowel de NZA tarieven als de perceel vergoedingen. 

 

Eigen bijdrage CAK

Bij het ontvangen van zorg wordt landelijk door Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de gemeente waar je woont een eigen bijdrage berekend. Deze eigen bijdrage wordt getoetst door het Centraal Administratief Kantoor (CAK). 

Je betaalt een eigen bijdrage als je begeleiding ontvangt van zowel zorg in natura (ZIN) als vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). De overige kosten van de zorg worden betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Dit is wettelijk bepaald. 

Op je beschikking staat wat je maximaal per vier weken moet betalen. Dit noemen we je 'maximale periodebijdrage'. De hoogte van je maximale periodebijdrage is afhankelijk van:

  1. Je inkomen en vermogen
  2. De samenstelling van je huishouden
  3. Je leeftijd
  4. De gemeente waar je woont

Wil je berekenen wat deze CAK-bijdrage voor jou betekent? Start dat de rekenmodule op de website van het CAK.
Hier kan je meer lezen over deze wettelijk vastgestelde bijdrage. 

 

De vrijwillige eigen bijdrage 

De uitvoer van onze zorg wordt grotendeels bekostigd door de Wmo en/of de Jeugdwet, maar in sommige situaties waarbij wij specifieke groepsactiviteiten organiseren voor onze cliënten, kan een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd worden. Deze bijdrage kan door ons altijd worden gevraagd maar mag nooit gebruikt worden om onze basis taak als zorgaanbieder te bekostigen.  

Voorbeeld situaties waarin een eigen bijdrage gevraagd kan worden:

  • Je zoon of dochter gaat met zijn of haar begeleidingsgroep een middag naar een sportaccommodatie. De begeleiding door de medewerkers, het eten en drinken en het vervoer worden door BAZ bekostigd. Er zou aan de ouders mogelijk een bijdrage gevraagd kunnen worden voor de entree.   
  • Je zoon of dochter heeft al een jaar lang met zijn of haar begeleider positief en intensief gewerkt aan het veranderen van zijn of haar gedrag. Om dit gedrag en het behalen van het doel te belonen zou, in overleg met de ouders en begeleider, er voor gekozen kunnen worden om iets leuks met hem of haar te ondernemen, passend bij zijn of haar interesses. 

 

 Financiering