Werkwijze: 5 leef- en ontwikkel gebieden

Onze werkwijze is gebaseerd op 5 leef – en ontwikkelgebieden (zie onder). Wij zijn van mening dat deze 5 bouwstenen onder andere de basis vormen om goed te kunnen functioneren in het leven.
Tijdens onze begeleidingsmomenten komen deze ontwikkelgebieden als vaste onderdelen of gespreksonderwerpen terug.

Per cliënt bekijken wij welke bouwstenen de meeste prioriteit hebben en brengen we samen in beeld wat er precies speelt.
We maken vervolgens een plan van aanpak waarin we samen met de cliënt bepalen hoe we iets gaan aanpakken en wat het moet opleveren.
Zodra we ons doel bereikt hebben, onderzoeken we samen hoe we dit ook kunnen blijven vasthouden.

De bouwstenen van een prettig en stabiel leven bestaan volgens de visie van BAZ uit:

 1. Gezondheid en voeding.
  Hierbij kan gedacht worden aan: Hoe gezond voelt een cliënt zich? Hanteert hij of zij een gezonde leefstijl? Wordt er goed geslapen? Hoeveel stress ervaart een cliënt? Is er sprake van een gebalanceerde voeding? 
  Fit en gezond voelen is vaak essentieel als het gaat om het hebben en houden van een juiste energie om problemen mee aan te vliegen.

 2. Sociale contacten en sociaal systeem.
  Hierbij kan gedacht worden aan: Hoeveel steun krijgt een cliënt vanuit zijn of haar omgeving? Liggen er nauwe familiecontacten of missen deze juist? Wat betekent dat voor de draagkracht / draaglast verhouding? In hoeverre zijn de lasten in een gezin evenredig verdeeld? Hoe liggen de relaties onderling in een gezin? Heeft een cliënt voldoende prettige sociale contacten? 
  Een omgeving bepaalt voor een groot deel hoe een cliënt zich kan ontwikkelen.

 3. Beweging en Sport.
  Hierbij kan gedacht worden aan: Hoe vrij kan men bewegen? Hoe raakt een cliënt zijn energie kwijt? Hoe sociaal vaardig is een cliënt als het aankomt op samenwerken? Hoe gaat een cliënt om met competitie? Hoe gaat iemand om met succes en verlies ervaringen?
  Voor ons is beweging en sport belangrijk en niet weg te denken in het begeleiden van kinderen en jongeren. In het bijzonder richting jongens. Bewegen en sport is (wetenschappelijk bewezen) erg belangrijk om in het bijzonder negatieve gedachten of gevoelens los te kunnen laten.

 4. Financiën en Veiligheid.
  Hierbij kan gedacht worden aan: Hoe bepalend zijn de eventuele geldzorgen voor het welzijn van de cliënt? Geeft het hem of haar de kans zich te ontwikkelen en verder te  ontplooien? Welk effect hebben eventuele geldzorgen op het slaap- en voedingspatroon? En op de sociale contacten, het draagvlak van het eigen netwerk, het gevoel van veiligheid?  
  Veel mensen in ons land gaan gebukt onder financiële problemen zonder dat dit bekend is in de omgeving of dat er hulp voorhanden is. Hierdoor raakt veel in het leven onzeker, raken mensen hun trots kwijt en komen vaak in een neerwaartse spiraal terecht. Het is daarom zaak financiële problemen en alle neveneffecten tijdig te erkennen en aan te pakken. Een goede vertrouwensrelatie is daarvoor onmisbaar. 

 5. Zelfontplooiing.
  “Het beste uit jezelf halen’ … Hoe doe je dat eigenlijk? Pas als een cliënt stevig in het leven staat, hij of zij leert vertrouwen op zichzelf en anderen, lukt het pas daarin te ontwikkelen. Weten waar je goed in bent en weten wat lastig voor je is en daar rekening mee te houden. Het lijkt zo gemakkelijk maar het is vaak één van de moeilijkste opgaven in het leven. 

 

Methodieken

Rots en Water methodiek
Rots en Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor volwassenen. Door in de weerbaarheidstraining gebruik te maken van de Rots en Water methodiek helpen wij onze cliënten mentale en sociale vaardigheden te verwerven vanuit een fysieke invalshoek. De cliënt gaat actief aan de slag en leert zijn lijf te gebruiken in het herkennen van en omgaan met gevoelens en emoties. Door lijf, gevoel en gedachten te koppelen middels de psychofysieke aanpak komen cliënten lekkerder in hun vel te zitten en leren ze beter voor zichzelf opkomen. 

 

Theory of Mind (TOM)

Tijdens de begeleiding in groepen maken wij gebruik van verschillende activiteiten die te maken hebben met de Theory of Mind. Dit is het vermogen om je in te leven in wat een ander denkt of voelt. Dat inleven is in het dagelijkse leven een soort kompas bij sociale contacten. Zie hier een filmpje waarin de Theory of Mind duidelijk wordt uitgelegd.

Tijdens deze activiteiten helpen wij kinderen en jongeren cognitieve vaardigheden te oefenen, zodat zij aan zichzelf en aan anderen gedachten en gevoelens kunnen toekennen. Op basis daarvan kunnen zij inspelen op het gedrag van anderen. Hierbij staan sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit centraal. De kinderen en jongeren worden op deze manier vaardiger in het inschatten van sociale situaties en kunnen zich beter verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen.

TOM kent acht bouwstenen, deze bouwstenen komen tijdens de activiteiten terug:

 • Waarnemen en imitatie
 • Emotie herkenning
 • Doen alsof
 • Onderscheiden van fantasie en werkelijkheid
 • First order belief (denken over iets)
 • False belief (foutieve overtuigingen)
 • Second order belief (denken over denken)
 • Begrip van humor

 

Brainblocks

Brainblocks is een 'toolbox' om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme te kunnen praten over autisme. Het is een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal. Doordat er één beeld en één taal ontstaat, kan er makkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn of haar omgeving) over autisme gecommuniceerd worden. Op deze manier ontstaat er door de omgeving en de persoon met autisme meer wederzijds begrip en inzicht.

Brainblocks is een integraal onderdeel van onze individuele begeleiding. Middels Brainblocks kan er gerichte psycho-educatie geboden worden over autisme. Tijdens een paar bijeenkomsten wordt Brainblocks uitgelegd aan ouders en kinderen/jongeren. Ook kan er afgesproken worden dat de school of het sociaal netwerk (bijvoorbeeld de sportvereniging) van de persoon met autisme, meer informatie krijgt over autisme middels Brainblocks. 

Binnen BAZ hebben wij verschillende medewerkers die gecertificeerd zijn voor Brainblocks. 

 

Methodiek en Werkwijze