Ons zorgaanbod

Ons zorgaanbod bestaat uit verschillende vormen van begeleiding en wordt veelal ingezet om behandeling te kunnen voorkomen óf om behandeling nog effectiever en kwalitatief beter te laten plaatsvinden.
Het in stand houden van eerder aangeleerd gedrag of het stabiliseren van situaties ná behandeltrajecten, is tevens iets wat we veelal doen.
Het is onze intentie om mensen grip te laten houden op hun leven door het kunnen nemen van eigen regie, terugval te voorkomen en mensen bewuster te leren voelen en ervaren wat gevoelens en emoties met een mens kunnen doen.
Pas als deze bewustwording is ontstaan, kunnen mensen juiste keuzes maken in het leven. Wij helpen en ondersteunen hen gedurende dit proces.

Onze begeleidingstrajecten worden op verschillende wijzen vormgegeven, maar voor alle trajecten geldt dat we het eigen netwerk er actief bij betrekken. Hieronder de belangrijkste verschillen en voorwaarden:

 

Ambulante begeleiding basis
- Er ligt een enkelvoudige hulpvraag
- Begeleiding is gericht op behoud, stabilisatie, het voorkomen van terugval

Ambulante begeleiding intensief
- Reeds vastgestelde diagnose
- Sprake van complexe problematiek
- Veelal meerdere disciplines betrokken
- Begeleiding is gericht op psycho educatie en het leren en oefenen van nieuw gedrag en vaardigheden

Begeleiding in groepen:
- Er ligt een enkelvoudige hulpvraag
- Begeleiding aan kinderen en jongeren
- Begeleiding is gericht op het oefenen van sociale vaardigheden en niet  op het aanleren van sociale vaardigheden

BRUS-begeleiding:

- Gericht op de broers en zussen van kinderen met een beperking of probleem 

- Gericht op kinderen van ouders met een beperking of probleem (ook: KOPP en KVO).

- Drieledig: ervaringen delen / inzicht krijgen in en begrip krijgen voor (het gedrag) van de broer of zus / inzicht krijgen in de eigen emoties die hiermee gepaard gaan. 

- 7 bijeenkomsten op woensdagmiddag

Begeleiding Weerbaarheid (volgens Rots en Water methodiek) - sinds 2017 met autisme specialisatie:

- individueel of in een groepje
- Tijdens de begeleiding bouw je zelfvertrouwen op en verbeter je je communicatieve en sociale vaardigheden
- De begeleiding is gericht op het beheersen van zelfbeheersing en het bewust worden van je gevoel 
- De begeleiding is gericht op het oefenen in beweging, met je lijf en je stem
- De begeleiding wordt aangeboden aan kinderen, jongeren en volwassenen

Op 1 november 2017 zijn we gestart met de eerste GROEPEN in weerbaarheid op de woensdagmiddag. Inschrijven voor de groepen in 2018 is al mogelijk!

 

 Ons zorgaanbod